Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - Β' 15ΜΕΡΟ ΑΥΓΟΥΣΤΙΟΥ 2016 - ΑΖΙΔΟΥ ΝΕΛΛΗ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 15/09/2016 12:55:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΚ0ΘΩΚ8-ΜΣ3

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη