Θέμα: Σύμβαση ανάθεσης προμήθειας ειδών για την εστίαση των μελών των αποστολών από τους αδελφοποιημένους και συνεργαζόμενους με το Δήμο Ξάνθης Δήμους, αλλά και λοιπούς επίσημους προσκεκλημένους), στα πλαίσια των εκδηλώσεων με τίτλο «Γιορτές Παλιάς Πόλις 2016» (παράθεση ενός γεύματος).
Ημ/νια: 26/08/2016 13:18:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΨΙΩΚ8-6ΨΕ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη