Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ - ΤΣΟΜΠΑΝΙΚΟΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Ημ/νια: 17/08/2016 11:34:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΡΑΘΩΚ8-7ΜΒ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη