Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΟΧΤΑΜΗΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΑΚΜΠΑΤΖΑΚΗΣ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 17/08/2016 11:16:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΡΠ4ΩΚ8-ΒΡΣ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη