Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - Β' 15ΜΕΡΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 - ΑΛΕΞΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 17/08/2016 10:46:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΦ0ΒΩΚ8-0ΓΜ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη