Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - Β' 15ΜΕΡΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 - ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 17/08/2016 10:49:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω0Ψ4ΩΚ8-ΓΒΒ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη