Θέμα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΡΚΑΣ ''ΜΑΚΙΤΑ'' ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)(ΑΠΟΦ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ 797/2016) - ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ημ/νια: 17/08/2016 10:10:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΕΠΞΩΚ8-Ο0Κ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη