Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 - ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Ημ/νια: 17/08/2016 10:27:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΕΟΧΩΚ8-4ΝΚ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη