Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 204 Ν.3585/2007 - ΧΟΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ημ/νια: 17/08/2016 09:45:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΦΝΗΩΚ8-ΟΣΡ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη