Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2015) - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.
Ημ/νια: 17/08/2016 09:49:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω278ΩΚ8-ΑΨΣ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη