Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛ. 162/2016, 121/2016, 122/2016 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗ ΞΑΝΘΗ - ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΕ
Ημ/νια: 17/08/2016 09:49:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΙΥ5ΩΚ8-ΒΑΙ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη