Θέμα: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ν.ΞΑΝΘΗΣ- ΙΟΥΛΙΟΣ 2016
Ημ/νια: 17/08/2016 09:25:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω6ΦΙΩΚ8-ΗΒ1

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη