Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - Α' 15ΜΕΡΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 - ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 11/08/2016 13:38:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Μ1ΚΩΚ8-ΨΗΥ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη