Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - Α' 15ΜΕΡΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 - ΖΟΥΡΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 11/08/2016 13:38:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 62ΑΦΩΚ8-3ΓΔ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη