Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΓΚΟΔΟΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ημ/νια: 11/08/2016 13:38:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΥΗΩΩΚ8-ΤΦ5

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη