Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ (ΣΧΕΔΙΩΝ) Α/Μ, ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΩΝ Α4, ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Α4 ΚΑΙ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΑ ΣΧΕΔΙΩΝ(ΑΠΟΦ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ 449/2016) - ΚΑΤΣΑΡΙΚΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Ημ/νια: 11/08/2016 13:07:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΔΤΜΩΚ8-7ΒΓ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη