Θέμα: ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ- ΤΕΒΑ(ΑΠΟΦ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1012/2016) - ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Ημ/νια: 11/08/2016 12:48:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΖΗΩΩΚ8-7Δ8

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη