Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΙ 1476 ΤΟΥ ΤΜ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΦ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝ/ΤΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.21506/13-06-2016) - ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΖΙΔΗ Ο.Ε.
Ημ/νια: 11/08/2016 12:48:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΑΙΩΩΚ8-ΚΘΓ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη