Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ 1499 ΤΟΥ ΤΜ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΑΠΟΦ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝ/ΤΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.21799/14-06-2016) - ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ημ/νια: 11/08/2016 12:49:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΚΚΝΩΚ8-8ΒΩ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη