Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΗΙ 1405 ΤΗΣ Δ. ΕΝ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΑΠΟΦ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝ/ΤΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.21802/14-06-2016) - ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ημ/νια: 11/08/2016 12:49:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΦΖΒΩΚ8-Ω6Η

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη