Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 - ΑΚΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 11/08/2016 12:28:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω2ΟΛΩΚ8-ΓΞΞ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη