Θέμα: ΜΙΣΘΩΜΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 - ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Κ.Ε.Π. ( ΣΜΥΡΝΗΣ 7) - ΚΡΑΣΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νια: 11/08/2016 12:28:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω42ΧΩΚ8-7ΟΡ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη