Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ημ/νια: 01/08/2016 10:09:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΑΖΓΩΚ8-2ΨΓ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών



Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη