Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ "ΦΙΛ. ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ"
Ημ/νια: 20/07/2016 12:22:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 78ΘΝΩΚ8-ΡΝ5

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών




Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη