Θέμα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΑΠΟΦ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1875/2015) - ΔΕΜΙΤΣΙΚΗΣ Χ. - ΤΕΝΕΚΕΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε.
Ημ/νια: 18/07/2016 08:40:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6767ΩΚ8-ΔΗ9

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη