Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ΜΕ 116396 (ΑΠΟΦ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝ/ΤΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.20559/07-06-2016) - ΑΦΟΙ ΤΣΙΛΟΓΟΥ Ο.Ε.
Ημ/νια: 14/07/2016 13:20:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΡΑΙΩΚ8-51Π

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη