Θέμα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ -ΓΕΡΑΝΟΥ ΚΗΙ 1455 (ΑΠΟΦ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝ/ΤΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.19770/01-06-2016) - ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΖΙΔΗ Ο.Ε.
Ημ/νια: 14/07/2016 13:26:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΓΥ6ΩΚ8-ΒΜΝ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη