Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΜΕ 89591 (ΑΠΟΦ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝ/ΤΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.18913/27-05-2016) - ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ημ/νια: 14/07/2016 13:27:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Β6ΞΩΚ8-9Β5

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη