Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ 1/6/16 ΕΩΣ 30/6/16 - ΓΚΙΡΙΤΛΙ ΣΑΦΙΕ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 14/07/2016 12:53:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΙΨΞΩΚ8-Π5Ψ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη