Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - Β' 15ΜΕΡΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 - ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 14/07/2016 12:54:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΕΣΨΩΚ8-Ρ5Γ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη

Κοινωνική Δικτύωση