Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - Β' 15ΜΕΡΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 - ΖΟΥΡΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 14/07/2016 12:55:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 69Τ4ΩΚ8-Ρ5Ι

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη