Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Δ.ΞΑΝΘΗΣ (ΑΓΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) - ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Ημ/νια: 14/07/2016 12:20:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω8Ξ7ΩΚ8-7ΦΨ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη