Θέμα: ΜΙΣΘΩΜΑ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016- ΜΙΣΘΩΣΗ 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ- ΓΚΑΓΚΑ ΖΩΗ
Ημ/νια: 14/07/2016 12:27:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΟΛΛΩΚ8-Χ3Χ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη