Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ 01/01 ΕΩΣ 31/01/2016 ΚΑΤ΄ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΚΥΑ 53361/02-10-2006)(ΑΠΟΦ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2589/2015) - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
Ημ/νια: 14/07/2016 10:46:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΜΒΦΩΚ8-Χ7Σ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη