Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ AΠΟ 13/05/2016 ΕΩΣ 12/06/2016 - VODAFONE A.E.
Ημ/νια: 06/07/2016 11:11:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Λ7ΣΩΚ8-6Υ8

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών



Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη