Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - Α' 15ΜΕΡΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 - ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 06/07/2016 09:59:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΟΡΚΩΚ8-6Δ9

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη