Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - Α' 15ΜΕΡΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 - ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 06/07/2016 09:59:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΟΡΚΩΚ8-6Δ9

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη