Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 - ΜΠΑΛΑΚΤΣΗΣ ΙΩΣΗΦ
Ημ/νια: 06/07/2016 08:19:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΧΚ1ΩΚ8-ΤΒΕ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη