Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016
Ημ/νια: 23/06/2016 11:36:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω18ΠΩΚ8-ΤΥ9

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη