Θέμα: ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΛΑΡΚ) ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. "ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ - ΤΕΒΑ")
Ημ/νια: 21/06/2016 09:44:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΕΞΧΩΚ8-ΝΞ0

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη