Θέμα: ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΛΑΡΚ) ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. "ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ - ΤΕΒΑ")
Ημ/νια: 21/06/2016 09:59:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΕΙ1ΩΚ8-ΤΛ2

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη