Θέμα: ΕΡΓΟ - (6η ΕΝΤΟΛΗ) - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ Δ.ΕΝ.ΞΑΝΘΗΣ (ΣΑΤΑ) - ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε.
Ημ/νια: 16/06/2016 12:08:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΥΑΤΩΚ8-ΔΨΠ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη