Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΑΪΟΥ 2016 (ΑΣΘΕΝΕΙΑ) - ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Ημ/νια: 16/06/2016 12:15:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΡΩΞΩΚ8-Λ60

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη