Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - Β' 15ΜΕΡΟ ΜΑΪΟΥ 2016 - ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ημ/νια: 16/06/2016 11:23:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΜ0ΚΩΚ8-3ΗΒ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη