Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - Β' 15ΜΕΡΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 - ΓΚΑΪΤΑΤΖΗ ΞΑΝΘΗ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 16/06/2016 11:25:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Φ77ΩΚ8-Ν5Ε

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη