Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ (ΣΧΕΔΙΩΝ) ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Α4 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΕΣΙΑ ΣΠΙΡΑΛ (ΑΠΟΦ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ 449/2016) - ΚΑΤΣΑΡΙΚΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Ημ/νια: 16/06/2016 09:45:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΛΙΚΩΚ8-ΨΝΕ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη