Θέμα: ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.
Ημ/νια: 16/06/2016 09:00:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 70ΥΡΩΚ8-8ΕΗ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη