Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Κ.Ο.Κ. ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
Ημ/νια: 16/06/2016 09:20:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΕΠ1ΩΚ8-ΑΙΗ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη