Θέμα: ΣΥΝΔΡΟΜΗ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ''ΑΓΩΝΑΣ''
Ημ/νια: 16/06/2016 08:47:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΔΤΓΩΚ8-Ω9Ξ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη