Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C 16/20 (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015) - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.
Ημ/νια: 16/06/2016 08:48:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΒΖΗΩΚ8-77Ρ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη